UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13/2019

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie – częściowa refundacja faktury VAT 1379/OPO/2019 w kwocie 457,20 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.