UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15/2019

z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 5.859,65 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.