UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16/2019

z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu – refundacja faktur za wydatki związane z działalnością Towarzystwa w kwocie 562,62 zł.

2., Daria Ostrowska – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.820,81 zł.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu – refundacja faktury nr 19700908 za sprzęt ochrony indywidualnej strażaków

w kwocie 2.656,80 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.