1% podatku

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 37/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 37/2019

z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Sebastian Kucy – refundacja kosztów dojazdu na rehabilitację w kwocie 283,10 zł.

2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu – refundacja części faktury VAT S464?F005334/05/2019 w kwocie 425,40 zł.

3. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 706,33 zł.

4. Ewelina Nalepa – refundacja części faktury VAT 3893/300/2019 w kwocie 848,70 zł.

5. Ania i Krzyś Gołębiowscy – refundacja kosztów leczenia w kwocie 856,58 zł.

6. Janina Nalepa – refundacja części faktury VAT 105/07/2018 w kwocie 911,40 zł.

7 Anna Nawara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.039,17 zł.

8. Marcin Szymczak – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 4.708,30 zł.

9. Krzysztof Wilczyński – zapłata części faktury nr 79/11/2019 w kwocie 4.800,00 i zapłata faktury 33/11/2019 w kwocie 1.495,00 zł – ogółem 6.295,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.