1% podatku

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2020

z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – zapłata FV nr 58/2020 za kwiaty cięte w kwocie 150,00 zł.

2. Bartosz Hałka – zapłata części faktury Pro Forma nr FPF/14/2020 za turnus usprawniająco-rekreacyjny w kwocie 6.100,00 zł i refundacja kosztów leczenia w kwocie 306,01 zł – łącznie 6.406,01 zł.

3. Leon Smutek – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 12.406,54 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.