UCHWAŁA ZARZĄDU nr 31/2021 z dnia  2 września 2021 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych

 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 31/2021

z dnia  2 września 2021 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

 

  1. Polski Związek Niewidomych Koło w Bolesławcu – zapłata faktury nr S/000201/2021/zsr w kwocie 2.496,00 zł.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.