Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – beneficjariusze 1 %  podatku w 2021 r.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – beneficjariusze 1 %  podatku w 2021 r.

1% podatku

1 % 2021 link do wykazu.

Ile zebraliśmy z 1 % podatku w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka?

   Coraz więcej podatników przekazuje swój 1 % podatku organizacjom pożytku publicznego. W 2021 r. dla 8 694 organizacji pożytku publicznego w całym kraju swój 1 % podatku przekazało 15,3 mln podatników, a przekazana kwota wyniosła ogółem 972 737 620,42  zł. Przeciętna kwota przekazywana przez jednego podatnika wyniosła 63 zł. Najwięcej z tego tytułu zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  – 194 097 701,86 zł.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka jako organizacja pożytku publicznego uprawniona do odpisu 1% podatku zebrało w 2021 r. ogółem 438 491,40 zł, a ilość podatników przekazujących swój 1 % podatku wyniosła 4 697. W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów zestawieniu organizacji gromadzących 1 % podatku w całym kraju Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka znalazło się na 235 miejscu pod względem wielkości zebranej kwoty (na 8 694 organizacje pożytku publicznego).

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka gromadzi odpis 1 % podatku od 2004 r. W ciągu tych 18 lat naszej organizacji przekazało swój 1 % podatku 53 511 osób, a zebrana z tego tytułu kwota wyniosła 3 634 627,62 zł. Zgromadzone z tego tytułu środki są w całości przekazywane wskazanym przez podatników osobom (przede wszystkim na pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji) oraz na wsparcie działalności wskazanych przez podatników szkół, klubów sportowych, parafii (w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego), organizacji osób niepełnosprawnych, instytucji kulturalnych i zespołów artystycznych.