Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 18,00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Bolesławcu.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  w  dniu 24 marca 2022 r. o godz. 18,00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Bolesławcu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez prezesa Zarządu.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
 • w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2021,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 1. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 2. Zamknięcie obrad.