UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Laura i Miłosz Jadach – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 1.053,93 zł.
2. Jagoda Bielańczuk – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.308,75 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.