UCHWAŁA ZARZĄDU nr 26/2023 z dnia  21 września 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 26/2023 z dnia  21 września 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  

§ 1

1. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.153,02 zł.

2. Celina Baran – refundacja kosztów leczenia w kwocie 2.594,04 zł.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.