UCHWAŁA ZARZĄDU nr 28/2023 z dnia  12 października 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 28/2023 z dnia  12 października 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie refundacja faktury VAT 4449/OPO/2023 w kwocie 513,00 zł i faktury VAT 231403023 w kwocie 3.332,07 zł – łącznie 3.845,07 zł.
2. Klub Sportowy Kwisa Nowogrodziec – zapłata faktury PRO FORMA SHOP-4783036 w kwocie 1.594,71 zł.
3. Wiktor Zientara – refundacja kosztów faktury nr 39/2023 w kwocie 440,00 .
4. Alicja Tomków – refundacja faktury nr S464/231011016002 w kwocie 2.800,98 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.