UCHWAŁA ZARZĄDU nr 29/2023 z dnia 19 października 2023 r. . w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 29/2023 z dnia 19 października 2023 r. . w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
1
 
1. Bartosz Hałka – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacjiw kwocie 932,96 zł.
2. Lena Kądziela – refundacja kosztów leczenia w kwocie 5.433,20 zł.
3. Marcin Szymczak – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 5.703,40 zł.
4. Paweł Siudak – refundacja kosztów związanych z leceniem i rehabilitacją w kwocie 5.995,10 zł.
5. Janina Matyjewicz – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 34.679,00 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.