UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. . w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. . w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
 
 
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczehia i rehabilitacji w kwocie 405,95 zł.
2. Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 938,54 zł.
3. Grażyna Jabłczyńska -refundacja faktury VAT nr: 2191768671 w kwocie 4.277,68 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.