Rakowice

Rakowice, Bożejowice i Otok pamiętają…

W 70. rocznicę powrotu Polaków z byłej Jugosławii i Kresów Wschodnich ich potomkowie w miejscowości Otok, zorganizowali uroczyste odsłonięcie pomnika, który będzie kolejnym pokoleniom przypominał o wydarzeniach z 1946 roku. Koordynatorem działań, które zaowocowały powstaniem pomnika był Antoni Stec – mieszkaniec Otoku, a zarazem radny powiatowy oraz  członek naszego Stowarzyszenia. Serdecznie pozdrawiamy lokalną Społeczność i …

Rakowice, Bożejowice i Otok pamiętają…Czytaj więcej »