1% wsparcia

1_proc

Podczas naszego ostatniego spotkania rozpatrzyliśmy wnioski mieszkańców i podjęliśmy stosowne uchwały w sprawie:

1. udostępnienia nr KRS dla Mateusza Bińczyckiego, który wskutek wypadku komunikacyjnego stracił nogę, w celu gromadzenia środków z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego,

2. refundacji kosztów leczenia oraz operacji Darii Ostrowskiej na kwotę 13.321,- zł,

3. zwrotu kosztów rehabilitacji Wojciecha Siwca w wysokości 550,- zł,

4. refundacja zakupu leków i opłacenie opieki medycznej Leny Kądziela – 3068,81 zł,

5. refundacja związana z zakupem książek dla Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, na kwotę 1584,-zł.