1% ciąg dalszy

1_proc

Kolejne posiedzenia Zarządu Ziemi Bolesławieckiej, to kolejne uchwały dot. rozdysponowania środków z 1% odpisu podatku dochodowego. 15 stycznia podjęliśmy uchwały dotyczące wsparcia dla:

1. Marii Malik – refundacja faktur za materiały budowlane, wykończeniowe (remont spalonego domu)  na łączną kwotę – 3.831,95 zł,

2. Bolesławieckiego Klubu Amazonek – refundacja wydatków za zajęcia profilaktyczne o tematyce uzależnień w ramach akcji „Od młodzika do seniora” na kwotę – 350,00 zł,

3. UKS Oxpress – refundacja wydatków za wstępy na basen, na kwotę – 2.400,00 zł.