1% i nasz kandydat do Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

1_proc

Nasze ostatnie spotkanie zaowocowało podjęciem kilku uchwał oraz zgłoszeniem naszego kandydata do III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Mama 12-letniego Krystiana Fryc z Bożejowic, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe zwróciła się do nas z prośbą o przydzielenie nr KRS na potrzeby gromadzenia odpisu 1% podatku dochodowego na potrzeby rehabilitacji. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
Pozytywnie rozpatrzyliśmy również wniosek rodziców Pawła Chmielowca o refundację kosztów związanych z rehabilitacją syna, na kwotę 900 zł. Wpłynęło do nas pismo uczniów II LO o dofinansowanie wycieczki do Krakowa dla niepełnosprawnego kolegi. Wyraziliśmy wolę pomocy w tej sprawie.
W związku z pismem Starostwa Powiatowego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, zgłosiliśmy naszego kandydata Marcina Klimkowskiego, który także jest naszym podopiecznym.