Z tytułu 1%

1_proc

W czwartkowy wieczór 19.02.2015 rozpatrzyliśmy 5 wniosków i tym samym podjęliśmy uchwały w sprawie rozdysponowania środków z odpisu 1% podatku dochodowego dla:

1. Bartka Hałki – wydatki związane z rehabilitacją na kwotę 961,22zł oraz przedpłata na turnus rehabilitacyjny w wysokości 500,- zł,

2. Natalii Pokora – wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją powypadkową na kwotę 1.059,03zł,

3. Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych – wydatki związane z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 428,-zł,

4. Niepełnosprawnej uczennicy II LO na sfinansowanie wycieczki krajoznawczej z uwagi na niewystarczające środki jakimi dysponuje rodzina w związku z jej leczeniem. W tej sprawie zwrócili się do nas koledzy i koleżanki z jej klasy. Postanowiliśmy wesprzeć uczennicę kwotą 350,- zł,

5. Klub Sportowy COMT 2012, refundacja kosztów transportu zawodników na turnieje piłkarskie – w wysokości 2.021,30zł.