Podział funkcji w Zarządzie i 1%

ziemia-a2

Nasze kolejne, robocze spotkanie dotyczyło podziału funkcji w Zarządzie wybranym w zeszłym tygodniu przez Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia oraz rozpatrzenia wniosków i przydzielenia pomocy ze środków z odpisu 1% od podatku dochodowego.

Podział funkcji w nowym Zarządzie kadencji 2015-2017 przedstawia się następująco:

1. Jan Cołokidzi – prezes Stowarzyszenia

2. Maciej Małkowski – wiceprezes Stowarzyszenia

3. Andrzej Miżdal – wiceprezes Stowarzyszenia

4. Stanisław Wiącek – skarbnik Stowarzyszenia

5. Urszula Kasprzak – sekretarz Stowarzyszenia

6. Dariusz Jancelewicz – członek Stowarzyszenia

7. Antoni Stec – członek Stowarzyszenia

Rozpatrzyliśmy także wnioski i podjęliśmy uchwały o przydzieleniu pomocy finansowej ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego dla:

– Ani i Krzysia Gołębiewskich – refundacja kosztów dojazdów do specjalistów – 198,28 zł,

– Jakuba Legieżyńskiego – refundacja kosztów  związanych z leczeniem  – 4.692, 49 zł,

– Szczepu ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu – pomoc finansowa w dokończeniu remontu  Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Tomisławiu (kwota ok. 500 zł – po dostarczeniu faktury).

Pamiętaj o swoim 1%! To nic Cię nie kosztuje, a znaczy tak wiele.