Nowy prezes Stowarzyszenia? / Aktualizacja

W marcu br. podczas Walnego Zgromadzenia wybraliśmy prezesa i nowy Zarząd. Od czasów wyborów w Stowarzyszeniu pojawiły się jednak nowe okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na kształt nowego Zarządu, a co za tym idzie całą politykę Stowarzyszenia.

Po wyborach samorządowych w szeregach Ziemi Bolesławieckiej rozgorzała dyskusja nad potrzebą szerszej promocji działalności Stowarzyszenia w mediach, a szczególnie w lokalnej telewizji Azart-Sat w celu promowania idei odpisu 1% od podatku dla potrzebujących. Jak wiemy jest to medium, które sprzyja obecnemu prezydentowi miasta, a informacje o działalności i skuteczności Ziemi Bolesławieckiej, zapewne z przyczyn politycznych, nie pojawiają się na jej antenie. Chcemy to zmienić i bardziej zaprzyjaźnić się z telewizją, która ma ogromny wpływ na opinię publiczną w naszym mieście, co z pewnością przełoży się na szerszą pomoc dla potrzebujących.

Kolejnym powodem do zmian są kwestie polityki samorządowej, w której czynny udział bierze nasze Stowarzyszenie. Ostatnie wybory prezydenta Bolesławca nie do końca przebiegły po myśli czołowego członka Zarządu Ziemi Bolesławieckiej, który nieoficjalnie kibicował i wspierał Piotra Romana w wyborach samorządowych. Zaskakująco wysoki wynik wyborczy naszego kandydata Macieja Małkowskiego w wyborach prezydenckich był powodem pogorszenia relacji z prezydentem, który bardzo mocno przeżywał wizję II tury wyborów. Żeby uniknąć takich sytuacji na przyszłość deklarujemy swoje wsparcie dla Piotra Romana w kolejnych wyborach samorządowych, nie czyniąc mu podobnych, niekomfortowych dla niego sytuacji.
Mając na względzie powyższe zaproponowaliśmy wybory nowego Zarządu, w którym funkcję pełnić mają następujące osoby:

1. Piotr Roman – prezes Stowarzyszenia – prezydent miasta,
2. Józef Pokładek – wiceprezes Stowarzyszenia – b. przewodniczący Rady Miasta, aktywny członek ugrupowania prezydenta,
3. Bogdan Mazurkiewicz – wiceprezes Stowarzyszenia – red. naczelny tv Azart-Sat oraz kandydat na radnego z ugrupowania prezydenta miasta,
4. Jarosław Kowalski – skarbnik Stowarzyszenia – przewodniczący Rady Miasta z ugrupowania prezydenta miasta,
5. Jerzy Zieliński – sekretarz Stowarzyszenia i sekretarz miasta,
6. Józef Król – członek Stowarzyszenia – radny Powiatu z ramienia ugrupowania prezydenta miasta,
7. Jan Cołokidzi – członek Stowarzyszenia, prywatnie przyjaciel prezydenta miasta.

Kandydaci zapewnili nas o swojej zgodzie na przyjęcie członkostwa w naszym Stowarzyszeniu oraz funkcji w Zarządzie. Kandydat na prezesa ma już pomysł na nową nazwę Stowarzyszenia i nowe logo. Dziękujemy! Termin Walnego Zgromadzenia podamy wkrótce.

——————————————————————————————————————————-

AKTUALIZACJA 2.04.2015r.:
Oczywiście powyższa informacja to prima aprilisowy żart, ale zawiera pewne wątki oparte o fakty. Uspokajamy zatem wszystkich zaniepokojonych. 🙂