Procentowe uchwały

1_proc

Kolejne uchwały w sprawie rozdysponowania środków pochodzących z 1% odpisu podatku dochodowego dotyczyły pomocy przydzielonej dla:

1. Celiny Baran – częściowa refundacja faktury za zakup sprzętu do rehabilitacji – w kwocie 4.620, 14 zł,
2. Parafii Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu – częściowa refundacja faktury za prace związane z utrzymaniem zabytkowego kościoła – w kwocie 2.555,94 zł,
3. Czesławy Półtorak – częściowa refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w kwocie 1.671,70 zł.