Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

IMG_7009

Prezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka serdecznie zaprasza wszystkich członków, sympatyków, media i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, które zwołano na 19 marca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (“okrąglak”). Początek zebrania godz. 18.00

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Uchwalenie Porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2014
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Wybór komisji skrutacyjnej
10. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
11. Wybór pozostałych członków Zarządu
12. Wybór Komisji Rewizyjnej
13. Dyskusja, wystąpienia
14. Zamknięcie Obrad.