Kolejne ponad 35 tys. zł wspracia

1_proc

Przedstawiamy kolejne uchwały w sprawie wydatkowania środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1. Jakub Legieżyński – refundacja kosztów związanych z leczeniem na łączna kwotę 7.463,39 zł.
2. Bartosz Irski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.303,70 zł.
3. Maciej Rychert – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 498,39 zł.
4. Mateusz Bińczycki – refundacja faktury za zakup poduszki rehabilitacyjnej w kwocie 62,40 zł.
5. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu – zapłata faktury w kwocie 30,03 zł za zakup kwartalnika „Temper Fidelis” i refundacja faktury w kwocie 185,33 zł za zakup materiałów do biura (łącznie 215,36 zł).
6. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej – refundacja wydatków związanych z przejazdem na koncerty – 2.100,- zł.
7. Celina Baran – refundacja wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją – 4.359,50 zł.
8. Daria Ostrowska – refundacja wydatków związanych z turnusem rehabilitacyjnym i leczeniem – 4.680,- zł.
9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu – sfinansowanie paczek mikołajkowych dla dzieci – pacjentów szpitala – 300,- zł.
10. Wiktoria Słabicka – refundacja wydatków związanych z turnusem rehabilitacyjnym – 4.027,81 zł.
11. Sławomir Kostencki – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji – 2.369,76 zł.
12. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej – uszycie i zakup strojów – 2.999,57z zł.
13. Bolesławieckie Stowarzyszenie “Aktywni” – dofinansowanie do organizacji IV Przeglądu Kapel Garażowych w ramach HCF – 500,- zł.
14. Klub Piłkarski KS “Talent” – refundacja zakupu strojów piłkarskich – 2.573,59 zł.