Końcowe rozliczenie zbiórki na leczenie śp. Agnieszki Sobolewskiej

kwiat

W dniu 23 grudnia 2015 r. w Biurze Notarialnym w Bolesławcu została podpisana w formie aktu notarialnego umowa darowizna, w której Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka darowało Elizie Sobolewskiej 527 sztuk Obligacji Skarbowych (symbol EDO091) o łącznej wartości 52.700,00 zł oraz Cyprianowi Sobolewskiemu darowało 527 sztuk Obligacji Skarbowych (symbol EDO0915) o łącznej wartości 52.700,00 zł. Łączna wartość darowizny wyniosła 105.400,00 zł. W imieniu niepełnoletnich darowiznę tę przyjął działający w ich imieniu ojciec Adam Sobolewski mąż zmarłej śp. Agnieszki Sobolewskiej.
W ten sposób Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zakończyło rozliczenie pieniędzy zebranych na przełomie 2013/2014 r. na leczenie Agnieszki Sobolewskiej. Główny koszt leczenia miała stanowić operacja w klinice w Niemczech (podawany koszt 35 tys. euro). Warto przypomnieć, że na ten cel zebrano ogółem 148.994,04 zł (928 wpłat). Na leczenie A. Sobolewskiej przekazano Rodzinie łącznie 12.820,27 zł. Z powodu śmierci A. Sobolewskiej do przygotowywanej operacji w Niemczech nie doszło. W tej sytuacji Stowarzyszenie przedstawiło propozycję przekazania pozostałych pieniędzy na pomoc dla jej niepełnoletnich dzieci i jednocześnie zwróciło się do wpłacających z zapytaniem czy zgadzają się na taką zmianę przeznaczenia wpłaconych pieniędzy. Na wnioski wpłacających zwrócono ogółem 30.950,00 zł. Pozostała kwota 105.223,77 zł.
Po analizie różnych możliwości Stowarzyszenie zdecydowało, że za pieniądze te zostaną kupione Obligacje Skarbowe, które zostaną w formie aktu notarialnego przekazane niepełnoletnim dzieciom zmarłej. Pozostałą do dyspozycji kwotę zaokrąglono do 105.400,00 zł, gdyż cena jednej Obligacji Skarbowej wynosi 100,00 zł i chodziło o równe potraktowanie obydwojga dzieci. Koszt sporządzenia aktu notarialnego – umowy darowizny poniosło Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.
Z żalem wspominamy śp. Agnieszkę  pozostając z modlitwą, a panu Adamowi i dzieciom życzymy dobrego życia.
Jeszcze raz Wszystkim dziękujemy!