Wyjaśnienie dotyczące 1% dla KS Talent 2012 i COMT 2012

i

W październiku 2015 r. zamieściliśmy informację o wysokości kwot 1 % odpisu podatku za rok 2014, które przekazał nam Urząd Skarbowy w Bolesławcu. W informacji tej, pod poz. 36 podaliśmy kwotę 3.366,40 zł zebraną od 53 podatników dla Centrum Odkrywania Młodych Talentow 2012. Okazało się, że w danej nam informacji  zostały razem policzone wpłaty dla dwóch klubów sportowych o podobnych nazwach: Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 i Klub Sportowy Talent 2012. Po zgłoszeniu przez KS Talent 2012, że nie figurują w wykazie, a podatnicy informowali o wpłatach  1 % na ich klub – dokonane zostało podliczenie poszczególnych wpłat, w wyniku którego okazało się, że:
– dla KS Talent 2012 zebrana została kwota 2.574,30 zł od 30 podatników,
– dla COMT 2012 została zebrana kwota 792,10 zł od 23 podatników.
Sprostowanie w tej sprawie zostało natychmiast przekazane przedstawicielom zainteresowanych klubów. Niezależnie od tego za przekazanie pierwotnie błędnej informacji – przepraszamy.