Uchwaliliśmy

logo-ziemiaboleslawiecka

Podczas ostatnich posiedzeń Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka podjął następujące uchwały:

29.12.2015:
1. Refundacja wydatków związanych z zakupem paczek Mikołajowych przez Parafię Rzym.-Kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu na kwotę 6.358,87 zł.

14.01.2016:
1. Wyrażenie zgody na udostępnienie nr KRS w celu gromadzenia 1% odpisu podatku dochodowego dla Parafii Rzym.-Kat. pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu,
2. Wyrażenie zgody na udostępnienie nr KRS w celu gromadzenia 1% odpisu podatku dochodowego dla Parafii Rzym.-Kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Osiecznicy,
3. Refundacja kosztów leczenia dla Julii Wieczorek na kwotę 547,51 zł,
4. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji dla Wojciecha Zakrzewskiego w wysokości 3.163,64 zł,
5. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji dla Anny Nareckiej na kwotę 4.601,86 zł.

21.01.2016:
1. Klub Kolarski XTRABIKE TEAM – refundacja faktury za zakup stroju sportowego w kwocie 641,22 zł.
Ponadto wyraziliśmy zgodę na udostępnienie numeru KRS Stowarzyszenia w celu gromadzenia odpisu 1 % podatku dochodowego dla:
– Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ Ocice,
– Sebastiana Kucy – na rehabilitację.

Pamiętajmy o przekazaniu swojego 1% dla potrzebujących. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele.