1. sierpnia 1944 – Pamiętamy!

05

Kolejny raz, wspólnie z bolesławianami, spotkaliśmy się pod Kotwicą, aby uczcić pamięć Powstańców i wszystkich Ofiar Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka reprezentowali radni miasta i powiatu:  Łukasz Molak, Zdzisław Abramowicz i Maciej Małkowski.
Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć Poległym.

PW2

harc1

01

harc2

03

harc3

PW