Wakacyjne uchwały

1_proc

Wprawdzie, podczas wakacji, nie mieliśmy otwartych spotkań, to jednak Zarząd spotkał się kilka razy i podjął następujące uchwały dotyczące rozdysponowania środków z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego:

28.07.2016r.:
Stowarzyszenie „Blues nad Bobrem” – 2.000,00 zł, na nagrodę dla zespołu za najlepsze wykonanie utworu Tadeusza Nalepy podczas Przeglądu Zespołów Bluesowych.

4.08.2016r:
1. Roksana Radziewicz – refundacja kosztów leczenia w łącznej kwocie 1.041,89 zł,
2. Laura Jadach – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w łącznej kwocie 662,14 zł.

18.08.2016r.:
Bartosz Hałka – refundacja kosztów związanych z leczeniem w łącznej kwocie 535,42 zł.

25.08.2016r.:
Julia Wieczorek – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 815,51 zł.