300.906,19 zł – kolejny rekord z 1%!

ziemia-a2

Jak co roku, o tej porze, na podstawie informacji przekazanych nam przez Urząd Skarbowy, podajemy kwotę jaką udało się zgromadzić za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka z tytułu wpłat – odpisu 1% podatku dochodowego.
W roku 2016, z odpisu podatkowego za rok 2015, udało się zgromadzić kwotę 300.906,19 zł, uzyskaną z ponad 4 tys. wpłat! czyli blisko 50 tys. zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. To wielki sukces bolesławian i mieszkańców gmin ziemi bolesławieckiej, a dla nas ogromny zaszczyt.
Aktualnie dokonujemy weryfikacji wpłat pod kątem należnych kwot dla ponad 100 obdarowanych. Mamy nadzieję, że pod koniec października opublikujemy pełny wykaz potrzebujących osób, organizacji, stowarzyszeń – beneficjentów 1% odpisu podatku dochodowego oraz kwot, które się im należą. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.
W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!