Kolejne uchwały z 1%

favicon

Podczas ostatnich spotkań podjęliśmy następujące uchwały dotyczące rozdysponowania środków pozyskanych z tytułu 1% odpisu od podatku.

3.11.2016:
– Laura Jadach – koszty leczenia i rehabilitacji – 1.252,43zł,
– Parafia Rzym.-Kat. pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bożejowicach – koszty wynajmu autokaru na obóz dla dzieci – 3.000,00zł,
– Marcin Klimkowski – koszty rehabilitacji – 3.516,-zł,
– Dominik Kazimierczuk – udostępnienie nr KRS w celu gromadzenia środków z odpisu 1% podatku z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację.

10.11.2016:
– Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu – zapłata FV nr 11/11/2016 (NEC VE 281 PROJEKTOR) w kwocie 1.272,00 zł i częściowa refundacja kosztów prelekcji T. K. Kozłowskiego w dniu 17 października 2016 r. w kwocie 160,70 zł – łącznie 1.432,70 zł,
– Nicoletta Sztych refundacja kosztów leczenia w kwocie 513,62 zł.

17.11.2016:
– Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 6.482,00 zł.
– UKS Sokół Ocice – zapłata faktury nr 2/11/2016 w kwocie 1.762,00 zł za przewóz zawodników na mecze ligowe,
– Ania i Kryś Gołębiowscy – refundacja kosztów leczenia i dojazdów do specjalistów w kwocie 1.801,28 zł,
– Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu – częściowa refundacja faktury VAT 20/16 za prace remontowo-budowlane w zabytkowym kościele w kwocie 7.690,80 zł,
– Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec – zapłata faktury proforma nr PRO 191/2016 w kwocie 1.091,70 zł (za koszulki sportowe).