Jednoprocentowe uchwały

1_proc
Publikujemy uchwały ostatnich zebrań Zarządu:

24.11.2016:
– Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 826,11 zł,
– Daria Ostrowska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji oraz kursu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.543,19 zł,
– Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie – zapłata faktury nr 239/2016 w kwocie 1.145,10 zł,
– Klub Kolarski Bikestacja – zapłata faktury nr 16-FVS/11/113 za stroje sportowe i części do roweru w kwocie 850,20 zł,
– Parafia Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – refundacja faktury 346/V/16 za przewóz dzieci i młodzieży na wypoczynek w kwocie 2.000,00 zł,
– Klub Koszykówki Starbol Bolesławiec – zapłata faktury VAT nr 8/10/2016 za usługi prawne w kwocie 650,00 zł.

1.12.2016:
– Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia – częściowa refundacja faktury nr 409/H/2016 za obóz sportowy w kwocie 641,30 zł,
– Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu – refundacja FV nr 135/2016 i częściowa refundacja FV nr 65/2016 za książki na nagrody dla uczniów w łącznej kwocie 1.722,50 zł,
– Julia Wieczorek – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 465,65 zł,
– Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu – refundacja FV nr 7/2016, FV nr 300/2016, FV nr2016/0370 za pobyt młodzieży na obozie krajoznawczo-wypoczynkowym w łącznej kwocie 10,010,40 zł,
– Celina Baran – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w łącznej kwocie 3.875,99 zł.

8.12.2016:
– Jakub Legieżyński – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 15.483,80 zł,
– Anna Nawara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.210,66 zł,
– Wiktoria Słabicka – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 4.697,81 zł,
– Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 741,35 zl,
– Mateusz Dąbrowski- częściowa refundacja faktury nr 2/11/2016 za naukę pływania w kwocie 299,30 zł,
– Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – zapłata FV nr MG/011040 w kwocie 90,00 zł, FV nr MG 010920 w kwocie 165,28 zł, FV nr MG/010416 w kwocie 201,44 zł – łącznie 456,72 zł.

15.12.2016:
– Bolesławieckie Stowarzyszenie Aktywni – częściowa refundacja FV 1501/JT/2016 za druk materiałów na V Bolesławiecki Przegląd Kapel Garażowych w kwocie 500,00 zł,
– Krzysztof Kłos – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.162,97 zł,
– Filip Wojtowicz – zapłata faktury nr 481/2016 za leki w kwocie 243,00 zł,
– Bartosz Irski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.400,00 zł,
– Lena Kądziela – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 1.923,19 zł,
– Maria Malik – refundacja faktur za koszty odbudowy domu po pożarze w kwocie 2.228,11 zł,
– Stowarzyszenie Yacht Club Bolesławiec – zapłata FV nr 00001/2016/12 za remont łodzi Omega w kwocie 2.000,00 zł.