Jednoprocentowe uchwały

1_proc

Przedstawiamy uchwały podjęte podczas naszych ostatnich posiedzeń:

16.02.2017:
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu – częściowa refundacja rachunku nr 1/2017 za prace remontowe w zabytkowym kościele w kwocie 4.262,73 zł.

23.02.2017:
– Nicoletta Sztych – refundacja kosztów leczenia w kwocie 228,60 zł,
– Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Bolesławcu – refundacja FV nr 64/11/2016 za tusz do drukarki w kwocie 143,90 zł,
– Zgoda na udostępnienie naszego numeru KRS na gromadzenie 1% odpisu podatku dla Ireneusza Konarskiego z Golnic, który w 2015 r. uległ wypadkowi przy pracach rolnych i wymaga dalszego leczenia oraz rehabilitacji.

2.03.2017:
– Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2016 (Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 237.662,50 zł zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2017.),
– Bolesławieckie Stowarzyszenia Aktywni – refundacja wydatków związanych z organizacją biegu Tropem Wilczym w kwocie 1.400,00 zł.

9.03.2017:
– Daria Sala – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.670,69 zł,
– Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia w kwocie 338, 39 zł,
– Klaudia Czaplicka – częściowa refundacja faktury nr F/1614/16 za zakup leków w kwocie 54,40 zł.