Podsumowanie roku 2016 i zmiany w Zarządzie / video

walne2016

Podczas ostatniego spotkania Stowarzyszenia dokonaliśmy podsumowania naszej działalności w roku 2016 oraz, w związku z kończącą się kadencją Zarządu, wybraliśmy nowe władze Ziemi Bolesławieckiej. Członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za 2016 rok. W wyniku wyborów, nowy skład Zarządu przedstawia się następująco: – Prezes Stowarzyszenia Jan Cołokidzi. Członkowie Zarządu: Urszula Cieśla, Dariusz Jancelewicz, Andrzej Miżdal, Antoni Stec, Stanisław Wiącek, Witold Wolak.
Dotychczasowy wiceprezes Maciej Małkowski, po 6 latach pełnienia funkcji, podziękował za zgłoszenie kandydatury i odmówił kandydowania do Zarządu kolejnej kadencji. Nowy Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuuje się na swoim najbliższym posiedzeniu.
Poniżej prezentujemy relację video tv Łużyce z Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2016 i Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.