1% 27 kwietnia 2017 zapadły następujące decyzje

1_proc logo ziemia Bolesławiecka

1. Nicoletta Sztych – refundacja kosztów związanych z leczeniem w łącznej kwocie 307,18 zł.

2. Liliana Daszkiewicz – refundacja kosztów leczenia w kwocie 166,64 zł.