Uchwały dotyczące 1% podjęte 20 Kwietnia

1_proc logo ziemia Bolesławiecka

1. Janina Nalepa – refundacja udokumentowanych kosztów materiałów budowlanych i wykończeniowych w łącznej kwocie

4.147,11 zł.

2. Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu – I nagroda w XIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Zatargi z Teatrem” – 700,00 zł.