Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół

Zwróciło się o pomoc w zakupie sprzętu, piły ułatwiającej w porządkowaniu polskich grobów