20 Grudnia obyła się budżetowa XLII sesja rady miasta Bolesławiec.

Jednym z ważniejszych punktów w obradach grudniowej sesji rady Miasta Bolesławiec było uchwalenie Budżetu miasta na 2018 rok. Miasto Bolesławiec będzie miało rekordowy budżet wnoszący blisko 200 milionów złotych. Po stronie dochodów jest to przeszło 182 miliony a po stronie wydatków 192 miliony złotych ( z czego 1/5 to wydatki na remonty i inwestycję)

Programy Pro zdrowotne Walka z niską emisją, dopłaty na wymianę starych pieców centralnego ogrzewa na ekologiczne. To ważne pozycje w strukturze wydatków przewidzianych w budżecie miasta na 2018 rok Od 1 lipca zostaje wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska. Na ulicach miasta Bolesławiec Pojawi się 13 nowych nisko podłogowych Polskich Autobusów „Solaris”. Inwestycje rozpoczęte w 2017 roku będą kontynuowane w 2018 roku. Gmina miejska otrzymuje z budżetu Państwa dotacje i subwencje na zadania zlecone (oświata, służba zdrowia).