1% podatku

Czwartkowe Uchwały

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 5/2018

z dnia 8 lutego 2018 r.

 

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

 

 

  1. Weronika Matuszewska – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 1.110,00 zł.
  2. Bolesławiecki Klub Amazonek – zapłata Faktury VAT nr 0003/13/3/N za noclegi podczas pobytu szkoleniowego w kwocie 3.669,41 zł.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stowarzyszenie wyraziło zgodę na udostępnienie swego numeru KRS w celu gromadzenia odpisu 1 % podatku na leczenie i rehabilitację Jagody Bielańczuk.