1% podatku

Uchwały 1 %

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 6/2018

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1.Laura Jadach – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.111,48 zł.

2. Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 8.522,31 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażono zgodę na udostępnienie naszego numeru KRS dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeźnika.