XLV Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 6 lutego 2018

XLV Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 6 lutego 2018
Z pośród zaplanowanych punktów sesji należało miedzy innymi
– Uchwała, która dotyczyła korekty budżetu na 2018 rok
Przeprowadzono dyskusję na temat propozycji przeniesienia obrad sesji Rady Powiatu z (Okrąglaka) do do budynku przy ul. Armii Krajowej
Argumentowano to tym że większości pracowników na czele ze Starostą funkcjonuje w głównym budynku.
Antoni Stec Radny Powiatu ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w czasie prowadzonej dyskusji argumentował za pozostawieniem Obrad na dotychczasowym miejscu  w (Okrąglaku).Zdaniem Antoniego Steca mieszkańcy Powiatu  mają prawo przyjść na każdą Sesje Powiatu i słuchać Obrad.Proponowana Sala Na obrady Sesji Jest zbyt mała przez to znacznie obniżyłoby komfort sesji Obecna sala jest miejscem odpowiednim do tego aby tu odbywały się obrady Rady Powiatu. Sala jest tak duża że oprócz radnych zmieści się publiczność oraz w kuluarach zaproszeni goście mieszkańcy.
– Droga Błażejowice Otok to odcinek na który przeznaczono w budżecie 2018r. 200 tys. zł na bieżące utrzymanie drogi.