„Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”

Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Edmundowi Malińskiemu. Pan Edmund Maliński jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych, autorem ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii. W latach 1991– 1993 sprawował mandat senatora II kadencji Senatu RP, w latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Bolesławiec, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Ponad 30 lat pracował jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor bolesławieckich liceów ogólnokształcących. Był również dyrektorem Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego w Bolesławcu. W latach 1983-1990 był adiunktem i nauczycielem-metodykiem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli/Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. E. Maliński jest jednym z pomysłodawców Rocznika Bolesławieckiego i jego redaktorem naczelnym. Został Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pan Edmund Maliński  pełni społeczną funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka.

 

 

Źródło: Strona UM Bolesławiec.