Sierpniowe uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 26/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
STOWARZYSZENIE
ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

1. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
oddział w Bolesławcu refundacja faktur VAT nr: 1036/06/2018 i 1528/2018 w kwocie 1.055,99 zł.
2. Emilia Kojder – zapłata rachunku nr 139/2018 za terapię Emilii Kojder w kwocie 1.520,00 zł

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.