Uchwały z 6 września

UCHWAŁA ZARZĄDU 27/2018

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

  1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 249,02 zł.

  2. Laura i Miłosz Jadach – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.576,89 zł.

  3. Alicja Tomków – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 1.902,41 zł.

  4. Maciej Malcher refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 7.374,15 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.