UCHWAŁA ZARZĄDU 28/2018

UCHWAŁA ZARZĄDU 28/2018

z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

  1. Daria Sala – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.821,38 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.