UCHWAŁA ZARZĄDU 29/2018

UCHWAŁA ZARZĄDU 29/2018

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

  1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 561,51 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.