UCHWAŁA ZARZĄDU 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

UCHWAŁA ZARZĄDU 2/2019

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

§ 1

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – zapłata faktury VAT nr WV/MG/2018/010931w kwocie 93,94 zł i faktury VAT nr 19/JT/2019 w kwocie 120,00 zł (ogółem 213,94 zł).

2. Maria Kamysz – refundacja kosztów leczenia w kwocie 364,65 zł.

3. Jagoda Bielańczuk – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.528,23 zł.

4. Maria Hałka – refundacja faktury VAT nr S464/F004710//04/2018 za sprzęt RTV/AGD w kwocie 3.227,20 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.