UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3/2019

z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej „Dom Chleba” w Osłej – refundacja faktury VAT nr FV/654/163/2019 w

kwocie 450,98 zł.

2. Parafia pw. św. Mikołaja i Matki Boskiej Śnieżnej w Kotliskach częściowa refundacja faktury nr 66/V/18 w kwocie 1.553,10 zł.

3. Bolesławiecki Klub Amazonek – zapłata faktury FS/29/12/2019 w kwocie 1.879,17 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.