UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2019

z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r., sporządzone według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  1. Przyjęto jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.