UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17/2019

z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1.Laura i Miłosz jadach – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 1.154,86 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.