UCHWAŁA ZARZĄDU nr 18/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 18/2019

z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Wiktor Zientara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 581,18 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu – zapłata faktury nr 29/2019 w kwocie 1.000,00 zł.

3. Roksana Radziewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.648,00 zł.

4. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bolesławcu przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych – zapłata faktury nr FM/6/4/2019 w kwocie 2.493,00 zł.

5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu – zapłata faktury nr FM/5/04/2019 w kwocie 7.692,00 zł.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu – przekazanie 11.116,60 zł na wkład finansowy OSP w Trzebieniu na realizację zadań określonych w umowie nr 1/1/18 z dnia 27 marca 2019 r. ze Stowarzyszeniem LGD „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.